DEBOW
Digital Emblem Books on Web
Principal >> Obras disponibles >>
Búsqueda avanzada


Título:  Zeeusche nachtegael, ende des selfs dryderley gesang: geheel anders inder waerheydt verthoont, als de selve voor desen by sommighe uyt enckel mis-verstant verkeerdelijck is gheoordeelt. Door verscheyden treffelijcke Zeeusche poëten by een ghebracht ... Hier is noch by-ghevought een poëtisch vverck ghenaemt “Tafereel van sinne-mal”.
Publicación:  T'Amstelredam: Anthoni Jacobsz, 1633.
Lugar:  Amsterdam (Países Bajos)
Año:  1633
Ejemplares disponibles en formato digital:
Universidad de Gante